EFA

EFA Way / 11 Street name / Hotline: 214 501 1000 / info@efaway.cz

Your way to

financial independence

VIZE, MISE, STRATEGIE

Klient je pro nás vždy na prvním místě.

"Téma golfu jsme zvolili proto, že i při této hře je potřeba mít strategii, taktiku a kvalitní vybavení. Je zároveň potřeba řídit se etickými pravidly."

 

Tým EFAWAY

Michal

Michal Šrubař - Líbeznice
michal.srubar@efaway.cz
+420 774 321 144

Dalibor

Dalibor Jurič - Praha
dalibor.juric@efaway.cz
+420 725 931 311

Šárka

Šárka Chocová - Karlovy Vary
sarka.chocova@efaway.cz
+420 605 114 799

Zdeněk

Zdeněk Habr - Hradec Králové
zdenek.habr@efaway.cz
+420 608 493 737

EFPA

Global Money Week

 

Finanční plánování

Finanční plánování je činnost, kdy klient za pomoci finančního poradce pracuje se svými zdroji a majetkem tak, aby co nejefektivněji dosáhl svých finančních cílů.

"Naplánujeme s Vámi každou sezónu."

 

Naše vybavení

Základním nástrojem našeho vybavení je Finanční plán, který sestavujeme podle smysluplných poradenských principů. K jeho naplňování využíváme produkty osvědčených finančních institucí.

"Kvalitní vybavení pomůže ke zlepšení výsledku začátečníkům i profesionálům."

 

První schůzka s finančním poradcem

Na úvodní schůzce se budeme společně bavit především o Vašich finančních cílech do budoucna a zdrojích k jejich naplnění. Dohodneme si společný termín následné schůzky, na které Vám návrh řešení představíme.

"Znalost hřiště je důležitá."

 

Příprava návrhu řešení pro Vás

Na základě Vámi poskytnutých informací připravíme návrh řešení - Finanční plán. Obsahem bude přehled toho, jak si své cíle naplníte, jaké kroky je nezbytné zrealizovat, a to včetně zajištění rizik, která by mohla splnění Vašich cílů ohrozit.

"Správně zvolená strategie rozhoduje o výsledku."

 

Představení Finančního plánu

Cílem druhé schůzky je představení Finančního plánu. Pokud Vám navržené řešení bude dávat smysl, dohodneme se na dalším postupu a začneme jednotlivé kroky plánu naplňovat.

"Jedna dobrá rána úspěch nezaručí, každá rána je důležitá."

 

Realizace Finančního plánu krok za krokem

Společně budeme pracovat na realizaci všech nezbytných kroků Finančního plánu, které Vám umožní si své finanční cíle splnit.

"Poctivě odvedená práce na všech jamkách je základem dobrého výsledku."

 

Pravidelné výroční schůzky

Finanční poradce se s Vámi bude průběžně setkávat a společně budete plán aktualizovat. Vždy je potřeba včas reagovat na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak např. na finančních trzích či v legislativě. 

"Když se na hřišti změní podmínky, upravíme společně strategii hry."

 

Daňové a účetní poradenství

Zprostředkujeme Vám daňového i účetního poradce.

"Pomůžeme Vám počítat výsledky."

 

Vzdělávání a rozvoj

Neustále prohlubujeme své i Vaše znalosti a společně sledujeme nové trendy ve světě financí.

"Držíme se v kondici."

Flow and Grow

Global Money Week

 

Využití cizích zdrojů

V některých případech je výhodnější využít cizích zdrojů a vlastní peníze nechat pracovat pro Vás.

"Ve hře si vybavení půjčit nemůžete, my Vám to umožníme."

 

Právní poradenství

Zprostředkujeme pro Vás kvalitní právní poradenství.

"Vyžádaná rada je na hřišti povolena."

 

Investiční poradenství

Finanční poradce Vám pomáhá vytvořit a zhodnocovat Váš finanční i nefinanční majetek.

"Budujeme s Vámi kvalitní skóre."

 

Zajištění příjmu, majetku a odpovědnosti

Zajistíme Vám rizika, která by mohla ohrozit splnění Vašich cílů a cestu k finanční nezávislosti.

"S jistotou k 18. jamce."

 

Poradenství v oblasti realit

K dispozici Vám bude náš specialista na realitní trhy.

"Zastřešíme vzájemnou spolupráci."

 

Služby pro celou rodinu

S Finančním plánem řešíme komplexně cíle a přání všech členů Vaší rodiny.

"K cíli dovedeme celý Váš rodinný flight."

 

Finanční nezávislost

Udržet si svou životní úroveň a přitom už nemuset pracovat? Cíl, ke kterému Vás Finanční plán EFAWAY dovede.

"Budeme Váš caddy na cestě k finanční nezávislosti."

 

Kontaktujte nás